KO SMO


Umetnička asocijacija PROTOTIP je nevladina, neprofitna organizacija koja deluje u oblastima umetnosti i vizuelne kulture. PROTOTIP je udruženje umetnika i istoričara umetnosti koje prevashodno ima za cilj da podrži aktere savremene umetničke scene svih generacija sa posebnim akcentom na nadolazeću mladu generaciju umetnika koja kritički promišlja odnos civilnog društva i kulture. Prototip  želi da uspostavi intenzivniju komunikaciju sa članovima lokalne zajednice ali i da sarađuje sa visoko obrazovnim institucijama, pojedincima i svim zainteresovanim ljudima.UMETNIČKI SAVET
Goran Dragaš                                             Selman Trtovac                                         Aleksandar DimitrijevićVIZIJA


Osnovna vizija asocijacije PROTOTIP je rad sa lokalnom zajednicom kroz izložbenu, izdavačku, edukativnu, savetodavnu i informativnu delatnost, sa ciljem da se generiše i promoviše njen  razvoj ali i razvoj  inovativnih umetničkih praksi koje bi bile na dobrobit samoj zajednici. Osim lokalne zajednice sa radom, sadržajem i aktivnostima galerije će biti upoznati i građani Beograda i posebno građani novog Beograda putem elektronskih i štampanih medija (TV, radio, internet, bilbordi, plakati, flajeri, itd).


Jedan od glavnih prioriteta asocijacije je povezivanje umetničke scene sa običnim ljudima, posebno sa mlađom populacijom kroz saradnju i promovisanje zajedničkog rada, kao i kroz razne oblike saradnje sa mikro zajednicom (preduzetnicima u samom naselju, vlasnicima lokala i širom društvenom zajednicom Novog Beograda), jačanje saradnje sa regionom i međunarodnom scenom uopšte.


Galerija Prototip je prva vaninstitucionalna inicijativa na Novom Beogradu koja će ponuditi nov način rada i prva inicijative ove vrste u celoj Srbiji jer nudi specifičan oblik saradnje, pre svega sa lokalnom zajednicom.


CILJEVI


Ostvarivanje vizije u kraćem roku:

 Razvijanje platforme za susret umetnika, kustosa, profesora, studenata, galerista, i publike koja podstiče razvoj individualnog, socijalnog i globalnog identiteta.

 Istraživanje u obrazovanju, umetnost i kulturi kroz rad dečije radionice čija je svrha da stvori određene kulturne navike kod mladih.

 Posebno naglašavamo i podržavamo inovativnost koja je uključena kroz sve delove programa i u radu studentskih i dečijih radionica  

 Nacionalna i internacionalana promocija, produkcija i razvoj na polju inovativne umetnosti

 Uspeh implementacije će biti praćen u saradnji sa profesorima mnogobrojnih Beogradskih fakulteta i univerziteta (radionice, projekti koji proisteknu nakon rada manifestacije, itd); putem praćenja posećenosti web sajta (broj poseta i komentari na sajtu); sakupljanjem novinskih članaka (press-clipping), reakcija i analiza koje vrše TV stanice


Ostvarivanje vizije u dužem roku:

 Razvijanje internacionalne saradnje sa centrima i institucijama koje mogu da obezbede:

a) stalnu saradnju u razmeni programa naše galerija sa inostranim

b) dolazak inostranih stručnjaka u okviru gostovanja (u ove svrhe angažovani umetnici će organizovati radionice na kojima će zainteresovani studenti moći da se    

   upoznaju sa programom gostujućih stručnjaka i usko specijalizovanih kadrova koji istaražuju u oblasti interaktivnih medija i umetnosti

c) odlazak naših umetnika u posetu inostranim koje će biti organizovano u okviru studijskih putovanja na sajmove umetnosti

 Poseta na web site-u galerije.

 Broj objavljenih tekstova i prikaza u elektronskim i štampanim medijima.

 Odaziv građana na poziv koji će biti upućen za saradnju.

 Zainteresovanost  drugih institucija.